Specijalistička kardiološka ordinacija Grujić
11000 Beograd, Đuke Dinić 9
tel: 011/ 2411 469, 065/ 2411 469

specijalista interne medicine, magistar i doktor medicinskih nauka

Prof. dr MIODRAG GRUJIĆ

kardiolog

  • Dr Miodrag Grujić, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, bio asitent na predmetu Interna medicina, potom docent i vanredni professor, a u zvanje redovnog profesora izabran 1999g.

    Boravio je u Engleskoj kao klinički asistent i student na Postgraduate Medical School u Hammersmith hospital i St.Bartholomews hospital u Londonu, uz stručna usavršavanja u Methodist hospital Houston i u Presbiterian hospital, Dalas, SAD. Tokom više od tri i po decenije rada u kardiologiji u potpunosti je uveo, i u našoj sredini razvio, prvu elektrofiziološku laboratoriju za dijagnostiku i lečenje srčanih aritmija, kao i kliničku primenu intrakardijalne kateter ablacije u lečenju srčanih aritmija... opširnije