Specijalistička kardiološka ordinacija Grujić
11000 Beograd, Đuke Dinić 9
tel: 011/ 2411 469, 065/ 2411 469

specijalista interne medicine, magistar i doktor medicinskih nauka

Prof. dr MIODRAG GRUJIĆ

kardiolog

  • Dr Miodrag Grujić, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, bio asitent na predmetu Interna medicina, potom docent i vanredni professor, a u zvanje redovnog profesora izabran 1999g.

    Boravio je u Engleskoj kao klinički asistent i student na Postgraduate Medical School u Hammersmith hospital i St.Bartholomews hospital u Londonu, uz stručna usavršavanja u Methodist hospital Houston i u Presbiterian hospital, Dalas, SAD. Tokom više od tri i po decenije rada u kardiologiji u potpunosti je uveo, i u našoj sredini razvio, prvu elektrofiziološku laboratoriju za dijagnostiku i lečenje srčanih aritmija, kao i kliničku primenu intrakardijalne kateter ablacije u lečenju srčanih aritmija. Istovremeno je bio jedan od organizatora Poslediplomskih studija iz kardiologije, kao sekretar u periodu od osam godina i kao nastavnik i rukovodilac predmeta Elektrifiziologija i elektrokardiografija i kurseva preko 15g. Po pozivu je bio predavač u Max-Planck institutu, Kerkoff Klinik, Bad Nauheim, Nemačka iz oblasti dijagnostike i lečenja srčanih aritmija. Bio je nosilac dva naučna projekta u kardiologiji iz oblasti dijagnostike i lečenja srčanih aritmija. Organizovao je i vodio niz simpozijuma i stručnih sastanaka u edukaciji internista i kardiologa i bio mentor magisterijuma, subspecijalizacija i doktorata iz kardiologije. Bio je Prodekan za studentsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

    Ukupno je do sada objavio preko 300 stručnih radova, prvi autor u 70 radova. U knjigama iz oblasti kardiologije i udžbenicima za internu medicinu i poslediplomsku nastavu iz kardiologije autor je i urednik 16 poglavlja. Autor je knjige SRČANE ARITMIJE u kojoj se na preko 300 stranica iznosi savremena dijagnostika i lečenje uz originalna iskustva.

    Prof. dr Miodrag Grujić je bio dugogodisnji Načelnik Kardiologije III Odeljenja za srčane aritmije, elektrofiziologiju i kliničku kardiologiju Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. U odeljenju se godišnje hospitalizuje preko 1700 kardioloških bolesnika, izvrseno je preko 5000 intrakardijalnih elektrofizioloških studija i sa svojim timom koji je iskolovao uradio je preko 1500 intrakardijalnih kateter ablacija u lecenju srčanih aritmija sa rezultatima koji odgovaraju evropskim standardima.