Đuke Dinić 9, 11000 Beograd
011 2411 469
065 2411 469
grujicordinacija@gmail.com

Kardiolog

Specijalistička kardiološka ordinacija

Prof. Dr Miodrag Grujić

Specijalista interne medicine, kardiolog

Kardiolog

Specijalistička kardiološka ordinacija

Prof. Dr Miodrag Grujić

Specijalista interne medicine, kardiolog

Klinički pregledi i konsultacije

EKG,
EKG monitoring

Holter
monitoring

Klasični EKG holter
Džepni EKG holter

Ehokardiografija
Ultrazvuk srca

Dobija se uvid u izgled srčanih struktura

0 +

godina iskustva

Specijalista interne medicine, kardiolog

Prof. Dr Miodrag Grujić

Dr Miodrag Grujić, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine završio u Beogradu. Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, bio asitent na predmetu Interna medicina, potom docent i vanredni professor, a u zvanje redovnog profesora izabran 1999g.

Boravio je u Engleskoj kao klinički asistent i student na Postgraduate Medical School u Hammersmith hospital i St.Bartholomews hospital u Londonu, uz stručna usavršavanja u Methodist hospital Houston i u Presbiterian hospital, Dalas, SAD.

Tokom više od tri i po decenije rada u kardiologiji u potpunosti je uveo, i u našoj sredini razvio, prvu elektrofiziološku laboratoriju za dijagnostiku i lečenje srčanih aritmija, kao i kliničku primenu intrakardijalne kateter ablacije u lečenju srčanih aritmija.

Istovremeno je bio jedan od organizatora Postdiplomskih studija iz kardiologije, kao sekretar u periodu od osam godina I kao nastavnik i rukovodilac predmeta Elektrofiziologija i elektrokardiografija i kurseva preko 15g. Po pozivu je bio predavač u Max-Planck institutu, Kerkoff Klinik, Bad Nauheim, Nemačka iz oblasti dijagnostike i lečenja srčanih aritmija.

Bio je nosilac dva naučna projekta u kardiologiji iz oblasti dijagnostike i lečenja srčanih aritmija. Organizovao je i vodio niz simpozijuma i stručnih sastanaka u edukaciji internista i kardiologa i bio mentor magisterijuma, subspecijalizacija i doktorata iz kardiologije.

Bio je Prodekan za studentsku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ukupno je do sada objavio preko 300 stručnih radova, prvi autor u 70 radova. U knjigama iz oblasti kardiologije i udžbenicima za internu medicinu i poslediplomsku nastavu iz kardiologije autor je i urednik 16 poglavlja. Autor je knjige SRČANE ARITMIJE u kojoj se na preko 300 stranica iznosi savremena dijagnostika i lečenje uz originalna iskustva.

Prof. dr Miodrag Grujić je bio dugogodisnji Načelnik Kardiologije III Odeljenja za srčane aritmije, elektrofiziologiju i kliničku kardiologiju Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.

U odeljenju se godišnje hospitalizuje preko 1700 kardioloških bolesnika, izvrseno je preko 5000 intrakardijalnih elektrofizioloških studija i sa svojim timom koji je iskolovao uradio je preko 1500 intrakardijalnih kateter ablacija u lecenju srčanih aritmija sa rezultatima koji odgovaraju evropskim standardima.

Specijalistička kardiološka ordinacija

Naš tim

PRIMARIJUS

DR MARIJA KOSTIĆ BORIČIĆ

Ekspertska ehokardiografija

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

DR OLIVER RADMILI

Eho krvnih sudova vrata, aorte i donjih ekstremiteta, abdominalnih organa i dojke

Galerija

Ordinacija

Gde se nalazimo?

Kontakt

Đuke Dinić 9, 11000 Beograd

Copyright © 2023. Sva prava zadržana | Ordinacija Grujić

065 2411 469